Home

Welkom op de website van GMV de Peg in Lottum!
 

Ut letste neejs

7 Nobember 2018:
Op 9 November is os jaorvergadering in de Hermeneejzaal. Op dizze aovend begint ok de veurverkoëp vaan ozze zittingsaovend mit as aafsloeter nemus minder aas Björn en Mieke, kaarte koste 15 euro. Nao dizze aovend zien kaarte verkriegbaar beej de Hermeneejzaal, Bekkereej Smits en de Smetenhof.

15 Oktoeber 2018:
Ut programma 2018/2019 stut online.

16 Januari 2018:
Volgende waek komme de leeje vaan de GMV wer langs de deure mit ut Peggeblaad! Vur 5 euro hedde wer en prachtblaad mit moije verhalen, spelkes en natuurlijk vul mupkes!

14 Januari 2018:
GEKKE MAONDIG 5 fibbrewari 2018
Wilde gaer meij doon aan d’n optoch? Gaef ow daan op beej Ralf Hoeijmakers (til: 06-18290381).
LET OP: D'N OPTOCH BEGINT DIT JAOR UM 11 VUR 2!
Opstelle vur d'n optocht um kwart ovver 1

7 Januari 2018:
Prins Niek III (de Boer) is op 6 Jannewari oëtgekomme as 60ste Prins vaan GMV de Peg, Niek wurdt beej gestaon door adjudanten Jeroen Heijnen en Bart Truijen. Zeej halde receptie op Zaoterdig 27 Jannewari in de Hermeneej Zaal, dees receptie begint um 20:11 oor.

11 December 2017:
6 Jannewari is os Prinsebal. Op dizze aovend zal ozze 60ste prins en zien adjudante oët de pomp komme, ok kumpt ut neeje jeugdpaar vur 2018 oët. Hald dees site de kommende tiëd in de gate vur mier info.

9 November 2017:
Ut is wer bijna zowiet!
Zaoterdig 25 November organisere weej wer os jaorlikse zittinge.
Ut beloft wer en spektakel mit mejwaerking vaan os eige joekskapellen, dansgardes, Lottumse Jonge en Anita Rosendorf!
Verder staon boëtedurpse toppers zoëwe as Rob Scheepers en Aaltied noeit te laat vur ow op ut podium.
Kaarte a 15 euro zien gaon op vriedig 17 November in de veurverkoëp op os jaorvergadering beej Jok in ut cafe.
Daags daornao zien de kaarte verkriegbaar beej de bekende adresse.
Kom aalemaol kiëke, ut wurdt en spektakel!

30 Oktoëber 2017:
Ut programma op de site is wer beej gewerkt!

1 Maart 2017:
Ut is wer gedaon!
En waat waas ur en prachtig seizoen.
Weej wille iederiën bedanke daen op waat vur en maneer dan ok mejgehaolpe haed um dr same mit os enne schitterende carnaval vaan te make.
BEDANKT!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

13 Fibbrewari 2017:
GEKKE MAONDIG 20 fibbrewari 2017
Wilde gaer meij doon aan d’n optoch? Gaef ow daan op beej Ralf Hoeijmakers (til: 06-18290381).
LET OP: D'N OPTOCH BEGINT DIT JAOR UM 11 VUR 2!
Opstelle vur d'n optocht um kwart ovver 1

29 Januari 2017:
Kommende waek komme de leeje vaan de GMV wer beej ow aan de deur mit ut Peggeblaad. Vur 4 Euro kunde geej wer geniete van moije verhalen, grappige anekdotes en fantastische mupkes!

29 Januari 2017:
GEKKE MAONDIG 20 fibbrewari 2017
Wilde gaer meij doon aan d’n optoch? Gaef ow daan op beej Ralf Hoeijmakers (til: 06-18290381).
 
PEGGEVLAAGE
Oët veurraod leverbaar. Verkriegbaar beej Bianca van de Berg (til: 4672962).
 

14 Januari 2017:
De winnaar vaan de hoëfdpriës vaan de tombola haed zich nog neet gemeld.
Degene mit lot ERIK 9 kaan zich melde beej iën vaan de leeje vaan de GMV.

8 Januari 2017:
Ozze 59ste Prins is oët de pomp gespronge gister. Prins Erik I (Janssen) zal samen mit zien prinses Mariska en adjudanten Chris Peeters en Bart van Lipzig de Lottumse carnaval veurgaon.

Foto's volgen later of kiëk alves op facebook.

7 Januari 2017:

Vanaovend kumt ozze 59ste Prins oët. Geej komt toch ok kiëke?
Verder zal ut Jeugdprinsepaar oëtkomme en zulle os urste 2 adjudante bekend gemaakt waere.
We sloëte ut officiële gedielte aaf mit en optreije vaan FABRIZIO!

8 November 2016:
Waat:                               Zittingen 2016
Wannier:                           Zaoterdig 26 November
Waor:                               De Hermeneejzaal

Hoe laat: Zittingsmiddaag: aanvang 14:11 oor     Zittingsaovend: aanvang 19:49 oor

Mit vur ow op ut podium:                                                                            

De beste buutreedners oêt Limburg en Braobant, onder andere: Pierre van Helden, Jasper van Gerwen, Arian Compen, Har Daniels, Hub Stassen en Ad Vermeulen.
Os eige Lottumse dansgardes
En as aafsloëter saoves en spetterend optreeje vaan Da Ma Zoeë

Kaartverokoëp: Zondig 13 November 2016 vaan 12:30 tot 13:30 beej de Hermeneejzaal.

Daornao, zolang de veurraod strekt zien d’r kaarte te koëp beej:
De Hermeneejzaal
Bekkereej Smits
De Smetenhof

Kaarte vur de Zittingsaovend koste 15 euro  (inclusief pauzesnack) Kaarte vur de Zittingsmiddig koste 6 euro (inclusief koffie en vlaai)
 
 
 

7 November 2016:
Vriedig 11 November zulle weej wer zoewe as gebroëkelijk um 19:11 oor het caranavalsseizoen eupene beej de grensstiën. Daornao halte weej os jaorlijkse steunende leeje vergadering beej de Hermeneej zaal. Dees vergadering zal rond 20:30 oor beginne. Nao dees vergadering kumt dur nog enne buutreedner vur ow optreije en dur zal ok enne alde Gekke Maondigsoptoch op film vertoënd waere!

9 Oktoëber 2016:
Ut veurloëpige programma vur ut seizoen 2016/2017 is beej gewirkt. Hald dees site in de gate vur mier datums!

17 Januari 2016:
We hebbe gister genaote vaan geweldige optreijes op os mini Pegge Playbackshow. Kommende waek komme we wer rond mit ut Peggeblaad.
Dees 4x11 jubileum-editie vol mit moije anekdotes, puzzels, verslage en natuurlijk de mupkes zal ow wer aangebaoje waere vur ma 4 euro!

14 Januari 2016:
1 Fibbrewari daan is ut wer zowiet, de Lottumse Gekke Maondig! Dan zal dur wer enne prachtige optocht door de Lottumse straote trekke.
Wilde gear mej doon, daat kan! Gaef ow op beej Ralf Hoeijmakers, tel. 06 1829 0381.

05 Januari 2016:
Aafgeloëpe Zaoterdig 2 Jannewari is op os druk bezoochte Prinsebal Prins Pascal I (Hoeijmakers) oët de pomp gekomme. En daags durnao hebbe weej ok nog meuge geniete vaan ut oëtkomme vaan os neeje jeugdpaar Prins Thomas I (Vullings) en Prinses Bente I (Peters).

Hald de kommende daag dees site in de gate vur de officiële foto's en de foto's vaan ut oëtkomme.

08 November 2015:

Info zittinge!

Os zittinge vinde dit jaor plaats op Zoaterdig 28 November in d'n Hermeneej zaal.
De middigzitting begint um 14:11 oor en de aovendzitting start um 19:49 oor.

De kaartverkoëp is Zondig 15 November vaan 12:30 tot 13:30 in d'n Hermeneej zaal.
Aovergebleve kaarte gaon daornao in de verkoëp beej d'n Hermeneej zaal, bekkereej Smits en de Smetenhof.

Kaarte vur de middigzitting koste 6 euro (inclusief koffie en vlaai)
Kaarte vur de aovendzitting koste 15 euro (inclusief en pauzesnack)

We hebbe natuurlijk ok dit jaor wer en geweldig programma mit:

De beste buutreedners oêt de regio
En komisch duo bekend vaan tillevisie
Verschillende LVK-finalisten
Os eige Lottumse artieste 
En natuurlijk os dansgardes

 

07januari 2015:
Wilde mejdoon mit d'n optocht, gaef ow daan op beej Ralf Hoeijmakers, 06 1829 0381

07 januari 2015:
Dur staon wer vul foto's vaan ut prinsebal online!

04 januari 2015:
De jeugdkarnaval in ut Peggeriek werd dit jaor vurop gegaon door Jeugdprins Roy I, Jeugdprinses Minke I en eure jeugdraod!
 

03 januari 2015:
Heej is ie daan, ozze neeje doorluchtige hoeghëid Prins Bart IV (Relouw)!!!

20 November 2014:
Ut gut biëstig haard mit de kaartverkoëp vur ozze zittingsaovend. Dr zien nog inkele kaarte verkriegbaar beej de Hermeneejzaal en Bekkereej Smits. Ziet dur snel beej, Op = op.

16 November 2014:
Info kaartverkoëp zittingen.
Vaanaaf vaandaag zien de kaarte vur de zittingsaovend en zittingsmiddig verkriegbaar beej de Hermeneejzaal. Vaanaaf dinsdig 18-11 zien d'r ok kaarte verkriegbaar beej Bekkereej Smits en beej de Smetenhof.
Kaarte vur de zittingsmiddig koste €6 en kaarte vur de zittingsaovend koste €15.
Ziet d'r snel beej, de kaartverkoëp gut haard.

28 februari 2014:
De schoëlecarnaval vaanmiddag is in DE HERMENEEJZAAL!
In de mededelingen vaan vaandaag stut ut verkierd vermeld.

25 februari 2014:
De foto's van de Gekke Maondig optocht staan online!

19 februari 2014:
De foto's van de receptie van Prins Ed I staan online!

13 januari 2014:
De foto's vaan ut Prinsenbal staon online.

28 december 2013:
De foto's staan van het jubileum staan online!

28 november 2013:
Waat en schitterend fiëst! De GMV bestaont 5x11 jaor en daat hebben we duchtig gevierd in en tent op de maert; vriedig enne fantastische Zittingsaovund, zoaterdigmiddig de Zittingsmiddig mit 200 aanwezigen. Zaoterdigaovund de Powerhosen in en oetverkochte tent, waat en fiëst. En daan op zondig nag de Jubileumrecepsie mit aas aafsloeter Beppie Kraft!

Weej hebbe ontiegelik genaote en wille daan ok iederien daen haet beejgedraage bedanke. Vreejwilligers, artiesten (hiel zeker de Lottumse), minse achter de schermen, de Lottumse horeca en alle andere inbreng ontzettend bedankt!

13 februari 2013:
Er staan weer veel nieuwe foto's online!

Archief

13 februari 2013:
Er staan weer veel nieuwe foto's online!